கடக ராசி அன்பர்களே..!குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் – 2019

இதுவரை உங்கள் ராசியில் 5ம் இடமான பஞ்சம பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் இருந்து வந்த குருபகவான் இதற்குப்பின் உங்கள் ராசியில் 6ம் இடமான ருண ரோக ஸ்தானத்தில்

Read more

மிதுன ராசி அன்பகளே! குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் – 2019

இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு 6ம் இடமான ருண ரோக ஸ்தானத்தில் இருந்துவந்த குருபகவான் ராசிக்கு 7ம் இடமான சப்தம ஸ்தானத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகின்றார். இதுவரை  மனதாலும், உடலாலும்

Read more

ரிஷபராசி அன்பர்களே! குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் – 2019

இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு 7ம் இடமான சப்தம ஸ்தானத்தில் இருந்துவந்த குருபகவான் தற்போது நடக்கவிருக்கும் குருப் பெயர்ச்சிக்குப் பின் 8ம் இடமான அஷ்டம ஸ்தானத்திற்கு செல்ல இருக்கின்றார். தற்போது

Read more

12 ராசிக்குமான குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் – 2019

எதிலும் துணிச்சலுடன், இறங்கிப் போராடும் மேஷ ராசி அன்பர்களே! குருபகவான் உங்கள் ராசிக்கு எட்டாம் இடத்தில் இருந்து ஒன்பதாம் இடத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஒன்பதாம் இடத்திற்கு பெயர்ச்சியாகும்

Read more