மூலிகை அறிவோம் அதிமதுரம். மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

மூலிகையன் பெயர் –: அதிமதுரம். தாவரவியல் பெயர் –: GLYCYRRAIZA GLABRA.தாவரக்குடும்பம் –: FABACEAE. பயன் தரும் பாகங்கள் –: இலை மற்றும் உரித்த வேர்கள்.வேறு பெயர்கள் –: அதிங்கம், அஷ்டி, மதூகம், இரட்டிப்பு

Read more

மூலிகை அறிவோம் அணலிவேகம்.. மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

பட்டையை தூள்செய்து காபி தண்ணீர் கலந்து உட்கோண்டால் சிறந்த ஆன்டிசெப்டிக் மருந்தாக பயன்படுகிறது ,இதை முன்தலையில் கழுவுதல் தலைவலி போகும் தூள் பட்டை, தண்ணீரில் கலந்து, தோல்

Read more

மூலிகை அறிவோம் அக்கரகாரம். மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

1) மூலிகையின் பெயர் -: அக்கரகாரம். 2) தாவரப்பெயர் -: ANACYCLUS PYRETHRUM. 3) தாவரக்குடும்பம் -: COMPOSITAE. 4) வேறு பெயர்கள் -: அக்கார்கரா, ஸ்பானிஷ்பெல்லிடோரி,அக்கரம் முதலியன. 5) தாவர அமைப்பு

Read more

மூலிகை அறிவோம் அகத்தி மருத்துவ பயன்பாடுகள் என்ன ?

மூலிகையின் பெயர் – அகத்தி.தாவரவியல் பெயர் –  SESBANIA GRANDIFLORA. தாவரக் குடும்பம் – FABACEAE.பயன் தரும் பாகங்கள் –: இலை, பூ, வேர், பட்டை மற்றும் மரம்.வளரியல்பு – அகத்தி வளமான

Read more

வீட்டில் உணவுப் பொருட்கள் வீணடிக்கப்படுவதைத் தவிர்க்க நீங்கள் கூறும் வழிமுறைகள் எவை?

தேவையான காய்கறிகள் மட்டும் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வாங்கி கொள்வேன். இப்போது குளிர் சாதன பேட்டி இருந்தால் கூட இதையே பின்பற்றுகிறேன். இரண்டு நாட்களுக்கு மேலாக

Read more

விமானத்தில் செல்லும் பொழுது கைபேசியை பிளைட் மோடில் மாற்றாமல் விட்டால் என்ன நடக்கும்?

விமானத்தில் செல்லும் பொழுது (விமானம் மேல் எழும்பும் போதும், தரை இறங்கும் போதும்) கைபேசியை பிளைட் மோடில் மாற்றாமல் விட்டால் விமானத்திற்கு ஒன்றும் நடக்காது, நமது கைபேசியின்

Read more