மீன ராசி அன்பர்களே..!!குருப்பெயர்ச்சி

இதுவரை பாக்கிய ஸ்தானமான ஒன்பதாம் இடத்தில் இருந்துவந்த குருபகவான் இனிவரும் காலங்களில் ஜீவன ஸ்தானத்திலிருந்து தங்களின் எண்ணத்தை செயல்  வடிவமாக மாற்றுவார். தனவரவுகள் சிறப்பாக அமையும். குடும்பத்தில்

Read more