12 ராசிக்குமான குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் – 2019

எதிலும் துணிச்சலுடன், இறங்கிப் போராடும் மேஷ ராசி அன்பர்களே! குருபகவான் உங்கள் ராசிக்கு எட்டாம் இடத்தில் இருந்து ஒன்பதாம் இடத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஒன்பதாம் இடத்திற்கு பெயர்ச்சியாகும்

Read more