வீட்டில் உணவுப் பொருட்கள் வீணடிக்கப்படுவதைத் தவிர்க்க நீங்கள் கூறும் வழிமுறைகள் எவை?

தேவையான காய்கறிகள் மட்டும் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வாங்கி கொள்வேன். இப்போது குளிர் சாதன பேட்டி இருந்தால் கூட இதையே பின்பற்றுகிறேன். இரண்டு நாட்களுக்கு மேலாக

Read more

விமானத்தில் செல்லும் பொழுது கைபேசியை பிளைட் மோடில் மாற்றாமல் விட்டால் என்ன நடக்கும்?

விமானத்தில் செல்லும் பொழுது (விமானம் மேல் எழும்பும் போதும், தரை இறங்கும் போதும்) கைபேசியை பிளைட் மோடில் மாற்றாமல் விட்டால் விமானத்திற்கு ஒன்றும் நடக்காது, நமது கைபேசியின்

Read more