கன்னி ராசி அன்பர்களே! குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் – 2019

இதுவரை தைரிய ஸ்தானமான 3-ம் வீட்டில் இருந்த குருபகவான் வருகின்ற குருப்பெயர்ச்சியில் நான்காம் இடமான சுகஸ்தானத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைகின்றார். இந்த  காலகட்டத்தில் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருப்பது

Read more