துலா ராசி அன்பர்களே.. குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் – 2019

இதுவரை தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானமான இரண்டாம் இடத்தில் இருந்துவந்த குருபகவான் இதற்குமேல் தைரிய வீரிய ஸ்தானத்திற்கு இடம் பெயர்கின்றார். முயற்சிக்கு  ஏற்ப பல முன்னேற்றங்களைக் காணப்போகிறீர்கள். 

Read more